Spørsmål og svar Totalmedlem Pluss

De mest vanlige spørsmålene angående medlemskap

Hvem kan benytte assistanse på sjøen og i havn?
Assistanserettighetene er knyttet til alle fritidsbåtene som eies i hus-standen. Medlemskapets rettigheter gjelder også når du som Totalmedlem Pluss låner en annen båt.

NB! Husk å knytte båtene dine opp mot medlemskapet.

Hva menes med driftsstans?
Driftsstans defineres som stans hvor det ikke er mulig å komme videre uten hjelp. Det vil si motorstans, grunnstøting, feil på ror og styringssystem. Har du glemt å fylle drivstoff regnes ikke dette som driftsstans.

Dekker medlemskapet motorstans på grunn av tom drivstofftank?
Hvis du ligger i havn med offentlig veiforbindelse, og ikke kommer deg til nærmeste bunkringssted, dekker medlemskapet tilkjøring av drivstoff (inntil tre timers kjøring tur/retur fra Falck stasjon).

Hvordan kan jeg få assistanse når jeg trenger det?
Ring Redningsselskapets servicetelefon, tlf: 02016. I Sverige (se side 8). Er du i havn med veiforbindelse i Danmark ringer du vårt nummer til Falck, se side 11. Våre mannskaper er i døgnberedskap for å hjelpe, men trenger også hvile. På nattestid vil nødsituasjoner bli prioritert.

Ved nød: Ring 120, eller kall opp Kystradioen på VHF, kanal 16.

Hva skjer hvis jeg glemmer å betale medlemskontingenten?

  • Retten til fri assistanse gjelder kun når medlemskontingenten er betalt.
  • Hvis medlemskapet ikke er betalt ved forfall, faktureres assistanse som er gitt til Redningsselskapets takster.
  • Tegning av medlemskap har ikke tilbakevirkende kraft.
  • Vi sender inntil to purringer. Hvis kontingenten fortsatt er ubetalt, blir du automatisk slettet som medlem.
  • Båteier er selv ansvarlig for at medlemskapet til enhver tid er betalt.

Hva om jeg mister briller, lommebok, nøkler eller lignende?
Dette defineres ikke som driftsstans og inngår ikke i assistanserettighetene.

Dykking etter personlige eiendeler er ikke en prioritert oppgave for redningsskøytene. Slik hjelp ytes kun når det er dykker om bord i redningsskøyta og mannskapene har kapasitet til dette, til medlemstakst.

Hva betyr slep til nærmeste havn?
Som hovedregel hjelper vi deg til nærmeste havn med mulighet for videre assistanse. Ved ledig kapasitet kan slep til annen havn ytes.

Kan eier av yrkesfartøy melde seg inn som Totalmedlem?
Fartøy som får assistanse mens de benyttes i næring, blir fakturert etter Redningsselskapets takster.