Assistanse og priser

Assistanse

Som Totalmedlem får du assistanserettighet til den fritidsbåten du har registrert hos oss. Dette innebærer:

Fri assistanse ved driftsstans på sjøen og i uthavn

 • Assistanse inntil tre timer totalt (inkl. kjøring med redningsskøyta tur/retur skøytestasjon) i Norge og Sverige.
 • Slep til nærmeste havn med veiforbindelse og mulighet for videre assistanse.
 • Hjelp og dykkerassistanse ved driftsstans og når hovedanker sitter fast (se medlemsbetingelser).

Fri assistanse ved driftsstans i havn med offentlig veiforbindelse

Assistanse inntil tre timer totalt (inkl. kjøring servicebil tur/retur Falck-stasjon) i Norge, Sverige og Danmark.
Ring 815 70 411 for:

 • Starthjelp.
 • Lensing av båt ved vanninntrenging.
 • Nødfylling av drivstoff.
 • Hjemtransport av mannskap ved totalhavari.

Driftstans

Redningsselskapets mannskaper kan utføre enkle tekniske undersøkelser og nødutbedringer. Redningsskøyta har ikke reservedeler om bord.

Dykking i Norge

Dykkertjeneste tilbys dersom redningsskøyta har dykkere om bord. Dykketid regnes fra dykker forlater eget dekk til dykker er om bord igjen, med tillegg for 15 minutter på- og avkledning. Ingen dykk dypere enn 30 meters dybde. Dersom det skal frigjøres anker eller kuttes tau hvor havarist ligger i åpen sjø eller hvor RS har begrenset mulighet til sikker fortøyning eller ankring, avgjør skipsfører/dykkere om dykking kan gjennomføres ut fra en sikkerhetsvurdering om bord.

Dykk tilbys når:

 • Når hovedanker sitter fast, avgjør skipper/dykker om dykking kan gjennomføres ut fra en sikkerhetsvurdering av de lokale forhold.
 • Falck og Sjøredningskorpsene (RSRK) tilbyr ikke dykkertjeneste

RS utfører ikke dykk som:

 • Fortøyingsarbeid
 • Anleggsdykking
 • Skrog og propellvask
 • Dykk i oppdrettsanlegg
 • Kabel og rørarbeid

Falck og Sjøredningskorpsene (RSRK) tilbyr ikke dykkertjeneste

Kun våre fast bemannede skøyter har dykkere om bord. Redningsskøyta står fritt til å prioritere andre redningsoppdrag eller når dykkerens lovpålagte hviletidsbestemmelser medfører at dykk ikke kan gjennomføres. Avvik kan forekomme.

Slep

Ved behov, sleper redningsskøyta båten til nærmeste havn med veiforbindelse og mulighet for videre assistanse eller verksted der det er mulig. Hvis redningsskøyta har anledning til det, kan slepet forlenges til en annen ønsket havn − da til medlemstakst.

Assistanse fra Redningsselskapet

Nødsituasjoner har alltid høyeste prioritet for redningsskøyta. Hvis redningsskøyta er opptatt med søk og/eller redning, vil ikke assistanse prioriteres, men tas når SAR-oppdrat er avsluttet. Dersom situasjonen endrer seg, ta kontakt på servicetelefonen 02016, eller en av våre samarbeidspartnere.

Sjöräddningssällskapet

Ved assistanse i Sverige, har du som medlem i Redningsselskapet de samme medlemsfordelene som Sjöräddningssällskapets egne medlemmer. (Se www.ssrs.se – Medlemsförmåner).

Starthjelp

Vi yter inntil 3 timers starthjelp, inkludert kjøretid. Teknisk kyndig personell evaluerer problemet og gjør − om mulig − en nødreparasjon. Starthjelp utføres av Redningsselskapet eller av vår samarbeidsparter Falck i havn.

Lensing av båt

Lensing av båt utføres gratis i inntil 3 timer inklusiv kjøretid. Ytterligere pumpetimer belastes etter Redningsselskapets takster. Be om pris. (Gjelder ikke feilfylling).

Nødfylling av drivstoff i havn med offentlig veiforbindelse

Vår samarbeidspartner Falck forsyner deg med nok drivstoff (bensin/diesel) til at du kan nå nærmeste bunkringssted. Drivstoffet betales ved levering.

Hjemtransport

Hvis fritidsbåten har søkt havn på grunn av totalhavari, ytes transport av besetning på inntil fem personer til hjemsted eller felles bestemmelsessted i Norge. Maksimal beløpsgrense er kr 7500 (maks én gang pr. medlemsår).

Det anvendes offentlig transportmiddel, leiebil eller bil etter Redningsselskapets valg. Hjemtransport skal avtales med Falck 815 70 411

Videreformidling

Dersom Redningsselskapet eller samarbeidspartner ikke kan utbedre skaden/problemet, vil vi så langt som mulig hjelpe deg med å kontakte nærmeste forhandler/verksted.

Alle som trenger det skal få hjelp på sjøen, men er du ikke Totalmedlem får man en regning i bakkant på minimum 5000 kr.

Priser for tilleggstjenester

Tilleggstjenester for medlemmer 2495,- og gjelder følgende:

(Pris pr påbegynt time)
Assistanse ut over tre timer tur/retur fra skøytestasjon.

Forlenget slep til ønsket havn i forbindelse med assistanse.

Dykking og assistanse ved driftsstans ut over medlemsfordeler.

Assistanse ved driftsstans ut over medlemsfordeler.

Slep fra havn til havn.

Assistanse ut over tre timer fra Falck-stasjon.

Kilometerkostnad ut over medlemsbetingelser pr km- 17,10 kr eks.mva. Bom- og ferjeavgifter dekkes i henhold til faktiske utgifter.

Båteier faktureres

 • Ved assistanse til medlem der kontingent ikke er betalt.
 • Ved assistanse som ikke dekkes av medlemskapet. Dette belastes til medlemstakst pluss evt. ferje, bomvei og kilometergodtgjørelse.

Båteier faktureres ut i fra de til en hver tid gjeldende takstene.

Eventuelle reklamasjoner vedrørende utført assistanse/oppdrag sendes skriftlig til:
Redningsselskapet, Postboks 103, 1325 Lysaker eller e-post: assistanse@rs.no .