Hvordan behandle en brannskade?

Ved brannskader er det avgjørende at skaden blir nedkjølt så raskt som mulig.

Akutt hjelp ved brannskade

Fagsjef ved Sjøredningsskolen viser deg hvordan man gir førstehjelp ved en brannskade.

  • Det første du skal gjøre er å slukke brannen. Er ikke det mulig må du frakte pasienten bort fra brannen for å unngå at både du og pasient blir røykskadet.

  • Kjøl ned brannskaden! Legg et gjennomvått klede rundt skadestedet. Du kan også kjøle ned ved å helle vann over, eller stikke hele skaden ned i vann. Ideell vanntemperatur er 15 grader. Unngå iskaldt vann, da dette kan gjøre mer skade enn godt.

  • Snakk med pasienten og vurder skaden. Oppsøk lege dersom skaden bør behandles av kyndig personell.

Brannskader deles inn i tre grader; første-, andre- og tredjegrads forbrenning.

Den umiddelbare førstehjelpen er den samme for alle gradene. Nedkjøling er ekstremt viktig.Brannskaden skal kjøles ned så raskt som mulig med lunkent vann. Har du ikke lunkent vann tilgjengelig kjøler du såret ned med kaldt vann.

Førstegradsforbrenning gir smerter og rød hud

Annengradsforbrenning gir i tillegg til rød hud også blemmer.

Den alvorligste graden, tredjegradsforbrenning gir åpne sår og forkulling i tillegg til blemmer og rød hud.

 

  • Ved forbrenning skal skadestedet kjøles ned i minst 20 minutter.
  • Ved tredjegradsforbrenning er det viktig å oppsøke lege umiddelbart, samtidig som det legges på kalde, våte omslag.
  • Har du førstehjelpsutstyr tilgjengelig legger du på en steril bandasje over sårene og kjøler av.
  • Ikke bruk salve ved forbrenning.
  • Infeksjonsfaren er ekstremt høy ved tredjegradsforbrenning - kontakt lege umiddelbart.
Kilde:

NHI