Internasjonalt arbeid

Gjennom vår 125 år lange historie har vi bygd en sterk og god kompetanse innen søk- og redningsarbeid på sjøen, en kunnskap som kan utgjøre betydelig forskjell i hverdagen til folk også utenfor Norge.

Vårt internasjonale arbeid

 • Hvert år drukner mer enn 400 000 mennesker i verden. Dette kan vi ikke forholde oss likegyldige til. Med vår 125 år lange historie ønsker vi å bidra med vår kunnskap og kompetanse utenfor våre landegrenser. Det er et stort behov for kompetanse innen livredning, maritim søk og redning, og forebygging. I tillegg er det et behov for kompetanse knyttet til flom og andre naturkatastrofer.

  Redningsselskapet arbeider for å utvide samarbeidet med søsterorganisasjoner rundt om i verden, men også gjennom organisasjoner som International Maritime Rescue Federation, IMRF.

  Redningsselskapet har flere samarbeid på tvers av landegrensene:

  • Redningsfartøyet «Peter Henry von Koss» inngikk i Frontex-operasjonen Poseidon i Hellas sommeren 2015.
  • I 2015 startet Redningsselskapet et samarbeid med søsterorganisasjonen Hellenic Rescue Team for å gjennomføre kurs og opplæring av frivillige i Hellas.
  • Hvert år deltar åtte frivillige fra Redningsselskapet for å utveksle erfaringer med våre søsterorganisasjoner i Europa gjennom IMRF Life Boat Crew Exchange Programme.
  • Kompetansedeling og samarbeid med andre søsterorganisasjoner.
 • Vivi Lundgren Schumann

  Head of International Projects

  Tlf.: 91679535

  vivi.lundgren.schumann@rs.no

Jeg ønsker å støtte Redningsselskapet arbeid

Velg type

 •  
 • For å kunne gi deg skattefradrag ber vi om at du oppgir ditt fulle personnummer. Les mer om skattefradrag og hvorfor vi trenger personnummeret ditt.
 •  
 •  
 •  

Jeg vil betale med