Assistanse og priser Totalmedlem Pluss

Assistanse

Som Totalmedlem Pluss får du assistanserettighet til den fritidsbåten du har registrert hos oss. Dette innebærer:

 • 4 timer fri assistanse ved driftsstans på sjøen og i uthavn (inkl. kjøring med redningsskøyta tur/retur skøytestasjon).
 • Slep til nærmeste havn med veiforbindelse og mulighet for videre assistanse eller verksted/hjemmehavn der det er mulig.
 • Retten til fri assistanse følger deg og alle båtene din husstand eier (husk å registrere disse på medlemskapet).
 • Hjelp og dykkerassistanse ved driftsstans og når hovedanker sitter fast (se medlemsbetingelser).

Fri assistanse ved driftsstans i havn med offentlig veiforbindelse

Assistanse inntil fire timer totalt (inkl. kjøring servicebil tur/retur Falck-stasjon) i Norge, Sverige og Danmark.
Ring 815 70 411 for:

 • Starthjelp.
 • Pumping av båt.
 • Nødfylling av drivstoff.
 • Hjemtransport av mannskap ved totalhavari.

Driftstans

Redningsselskapets mannskaper kan utføre enkle tekniske undersøkelser og nødutbedringer. Redningsskøyta har ikke reservedeler om bord.

Dykking i Norge

Dykkertjenester tilbys kun fra redningsskøyter som er bemannet med dykkere. Dykkertid regnes fra dykker forlater eget dekk til dykker er om bord igjen, med tillegg for 15 minutter på- og avkledning. Ingen dykk dypere enn 18 meters dybde.

 • Dersom det skal frigjøres hovedanker, avgjør skipsfører/dykkere om dykking kan gjennomføres ut fra en sikkerhetsvurdering om bord.
 • Falck og Sjøredningskorpsene tilbyr ikke dykkertjeneste.

Slep

Ved behov sleper redningsskøyta båten til nærmeste havn med veiforbindelse og mulighet for videre assistanse eller verksted/hjemmehavn der det er mulig. Det må påregnes at slepet kan utføres i flere etapper. Hvis redningsskøyta har anledning til det, kan slepet forlenges til en annen havn − da til medlemstakst.

Assistanse fra Redningsselskapet

Nødsituasjoner har alltid høyeste prioritet for redningsskøyta. Hvis redningsskøyta er opptatt med søk og/eller redning, ta kontakt med en annen redningsskøyte eller en av våre samarbeidspartnere.

Sjöräddningssällskapet

Ved assistanse i Sverige, har du som medlem i Redningsselskapet de samme medlemsfordelene som Sjöräddningssällskapets egne medlemmer. (Se www.ssrs.se – Medlemsförmåner).

Starthjelp

Teknisk kyndig personell evaluerer problemet og gjør − om mulig − en nødreparasjon.

Lensing av båt

Nødlensing av båt utføres gratis i inntil 4 timer inklusiv kjøretid. Ytterligere pumpetimer belastes etter Redningsselskapets takster.

Nødfylling av drivstoff i havn med offentlig veiforbindelse

Vår samarbeidspartner Falck forsyner deg med nok drivstoff (bensin/diesel) til at du kan nå nærmeste bunkringssted. Drivstoffet betales ved levering.

Hjemtransport

Hvis fritidsbåten har søkt havn på grunn av totalhavari, ytes transport av besetning på inntil fem personer til hjemsted eller felles bestemmelsessted i Norge. Maksimal beløpsgrense er kr 7500 (maks én gang pr. medlemsår).

Det anvendes offentlig transportmiddel, leiebil eller bil etter Redningsselskapets valg. Hjemtransport skal avtales med Falck 815 70 411

Videreformidling

Dersom Redningsselskapet eller samarbeidspartner ikke kan utbedre skaden/problemet, vil vi så langt som mulig hjelpe deg med å kontakte nærmeste forhandler/verksted.

Alle som trenger det skal få hjelp på sjøen, men er du ikke Totalmedlem får man en regning i bakkant på minimum 5000 kr.

Priser for tilleggstjenester

 • Tilleggstjenester for medlemmer kr 2495 og gjelder følgende:

  (Pris pr påbegynt time)
  Assistanse ut over 4 timer tur/retur fra skøytestasjon. Forlenget slep til ønsket havn i forbindelse med assistanse. Dykking og assistanse ved driftsstans ut over medlemsfordeler. Assistanse ved driftsstans ut over medlemsfordeler. Slep fra havn til havn. Assistanse ut over fire timer fra Falck-stasjon. Kilometerkostnad ut over medlemsbetingelser pr km – kr 21,36. Bom- og ferjeavgifter dekkes i henhold til faktiske utgifter.

  Båteier faktureres

  • Ved assistanse til medlem der kontingent ikke er betalt.
  • Ved assistanse som ikke dekkes av medlemskapet. Dette belastes til medlemstakst pluss evt. ferje, bomvei og kilometergodtgjørelse.

  Båteier faktureres ut i fra de til en hver tid gjeldende takstene.

  Eventuelle reklamasjoner vedrørende utført assistanse/oppdrag sendes skriftlig til:
  Redningsselskapet, Postboks 103, 1325 Lysaker eller e-post: assistanse@rs.no .