Testamentariske gaver

Gir du deler av arven din til Redningsselskapet, går beløpet i sin helhet til å redde liv og skape trygghet på sjøen.

Små gaver er like viktige som store gaver. Alle bidrag utgjør en viktig forskjell i arbeidet med å redde liv.

Vi hjelper deg med testamentet

Vi svarer gjerne hvis du har spørsmål rundt det å sette opp et testament. Ønsker du å gi en gave til Redningsselskapet, kan vår advokat Eyvinn Rudjord Helgevold hjelpe deg med å sette det opp.

Ring 928 36 141 eller send en e-post til Solfrid Bøe, hun hjelper deg videre.

Slik oppretter du et testament

  • Begynn med å sette opp en oversikt over hus og eiendom, bankinnskudd, verdipapirer og eventuelt løsøre som smykker, møbler og kunst. Sett en omtrentlig verdi der det er mulig. Det er viktig å huske at det kan gå mange år fra testamentet skrives til det skal brukes, og verdiene kan endre seg betydelig i denne perioden.
  • Angi hvem som skal ha hva. Her er det lurt å tenke gjennom fordelingen. Ta gjerne en prat med dem rundt deg for å sikre at oppgjøret blir i tråd med dine ønsker. Se eksempel på et testament her.

Krav til testament

Disse kravene må oppfylles for at et testament skal være gyldig:

  • Testamentet må være skriftlig, og det må gå fram at det er et testament.
  • Testamentet bør være datert. Oppretter du flere, er det nyeste gyldig.
  • Testamentet må undertegnes av deg (testator) og to vitner som er over 18 år.
  • Vitnene må være habile. Det betyr at de ikke kan være arvinger i ditt testament. De kan heller ikke være i slekt med, ha et nær forhold eller være ansatt hos en av dine arvinger.
  • Vitnene må vite at det er et testament, men de trenger ikke kjenne innholdet.
  • Begge vitnene må være til stede når du undertegner testamentet.
  • Du må være i stand til å forstå innholdet og betydningen av testamentet. Vitnene bør undertegne på at du er ved sans og samling, og at du har opprettet testamentet av fri vilje.
  • Reglene for pliktdelsarv og minstearv til eventuell ektefelle/partner må være ivaretatt.

Oppbevaring av testamentet

Du kan registrere og oppbevares testamentet trygt hos tingretten/skifteretten til en lav kostnad. Skulle du oppbevare testamentet et annet sted, er det lurt å fortelle arvingene hvor det befinner seg.

Endring av testamentet

Du kan når som helst endre eller trekke tilbake et testament, men det anbefales at du oppretter et nytt testament hvis du endrer mye.

I det nye testamentet kan du også skrive at det gamle trekkes tilbake. Har du et gjensidig testament, er muligheten til endringer etter dene ene ektefellen/partners død begrenset. Dette kan du lese mer om i arveloven.

 

Mer om testamentariske gaver:

 

Kontaktperson

Praten som hindrer konflikt.

Les historien om Karen