Dette går pengene til

Vi er en frivillig humanitær organisasjon, som hver dag jobber for å gjøre kysten trygg for alle som ferdes på sjøen.

Din støtte går til å redde liv gjennom

  • 1500 redningsmenn
  • 51 topp moderne redningsskøyter
  • 53 baser

Stadig flere trenger hjelp
Mengden oppdrag øker hvert eneste år. I 2017 rykket vi ut hele
7 869 ganger, et gjennomsnitt på 21 ganger i døgnet. For å kunne hjelpe flere jobber vi nå for å øke antallet redningsmenn, skøyter og baser.

Lærer barn og ungdom trygghet
I tillegg til å redde liv og hjelpe de som får problemer på sjøen, jobber vi for å forebygge ulykker. Vi er spesielt opptatt av å lære barn og ungdom å ferdes trygt i og på vann. Hver år lærer over 30 000 barn sjøvett gjennom sommerskoler, forebyggende seilas og Elias-kjøring.

85 prosent
Driften vår finansieres i hovedsak av frivillige gaver. I fjor var statsstøtten på 15 prosent.
Redningsselskapet er medlem av Innsamlingskontrollen.

Jeg ønsker å støtte Redningsselskapet

Kontonummer: 5005.26.50000

Velg type …


For å kunne gi deg skattefradrag ber vi om at du oppgir ditt fulle fødselsnummer. Les mer om skattefradrag og hvorfor vi trenger fødselsnummeret ditt.

Redningsselskapet følger regelverk i forhold til behandling av personopplysninger for givere.

Jeg vil betale med …

(Registrering av navn på dette bidraget gjøres i etterkant.)