Derfor bør du ha VHF om bord

VHF er kanskje det viktigste hjelpemiddel om en nødsituasjon skulle oppstå på sjøen. Ikke bare om du selv skulle få problemer, men også for at du skal kunne hjelpe andre. Vil du på VHF-kurs? Se datoer nederst på siden.

Hvorfor VHF?

Av Trond J. Hansen

I dag bruker de fleste i fritidsbåt mobilen til vanlig kommunikasjon. Derfor har mange sluttet å bruke VHF. Andre skaffer seg håndholdt eller fastmontert VHF, men lar være å registrere den. Enten for at de ikke vil betale den årlige avgiften, eller for at de ikke har VHF-sertifikat. For å få lisens må man gjennomføre og bestå et VHF kurs.

Les om andre former for nødkommunikasjon til sjøs her!

Se våre VHF-kurs

Derfor bør du ha VHF i båten

 • Det er nærmest en formalitet å registrere VHFen. Mange forhandlere ordner dette på stedet. Du må oppgi litt informasjon om båten, samt fødselsdato. Årlig avgift er i dag kr 535. VHF-sertifikat kan du ordne på nett, eller du kan delta på kurs. Det kreves ikke sertifikat eller registrering av VHF ved kjøp, men dette skal være i orden før VHF tas i bruk. Når du har fått lisens blir du tildelt et MMSI nummer (Maritime Mobile Service Identity). Dette er et unikt ni-sifret gjenkjennelsesnummer som programmeres i VHFen. Har du nødpeilesender i båten, så brukes samme MMSI-nummer.

 • Alle nyere VHFer er utstyrt med det som kalles DSC (digital selective calling). Det innebærer at du kun trykker inn én nødknapp (Distress), så sendes det ut en forhåndsprogrammert nødmelding til kystradio og til alle farkoster i området. Når VHF er tilkoblet GPS, så sendes det også ut informasjon om din posisjon.

 • Det finnes et stort utvalg VHFer i forskjellige prisklasser. Noen kan ha nyttige tilleggsfunksjoner, som innebygget GPS og AIS. En del VHFer kan utstyres med ekstra håndsett.

 • Det er viktig at VHFen monteres fagmessig. Spesielt utsatt er koblinger for antennekabel som bør sjekkes årlig. Er du usikker bør du la fagfolk foreta installasjon og vedlikehold. Dess høyere antennen monteres, dess lengre rekkevidde. Snakk med båtutstyrsbutikken for å få riktig antenne og antennekabel til din båt.

 • Kall gjerne opp Kystradiostasjon (på arbeidsstasjon) for radiosjekk et par ganger i året, for å sjekke at VHFen fungerer.

 • En bærbar VHF er et meget nyttig hjelpemiddel, men rekkevidden er kortere. Det har både sammenheng med at den ikke er like kraftig og at den ikke kobles til ekstern antenne. Selv om det er visse begrensinger, er en god håndholdt VHF sikkerhetsmessig et unikt hjelpemiddel, siden den lett kan tas med om man for eksempel må gå i jolle eller redningsflåte. Den er også et godt alternativ for dem med åpen båt, hvor det kan være vanskelig å fastmontere VHF. Videre kan det være en ekstra sikkerhet å ta den med seg i jolla om du skal ut for å fiske en kveldsstund. Ideelt sett bør man ha både fastmontert VHF og en håndholdt med DSC. Du betaler bare én årsavgift til Telenor Kystradio selv om du har flere VHFer.

 • Når du har lagt inn MMSI-nummer kan du sende nødmelding fra den håndholdte, og meldingen vil inneholde informasjon om din posisjon. Inntil 1. januar 2013 var det slik at man la inn samme MMSI-nummer på stasjonær og håndholdt med DSC. Nå er det slik at man på håndholdt legger inn tallet 8 i begynnelsen av nummeret og fjerner den siste nullen. Ved nødalarmering vil mottaker da vite at det dreier seg om en bærbar enhet. Redningsmannskap vil også vite at det ikke er sikkert de skal søke etter den type farkost VHFen er registrert på. Det nye systemet har ikke tilbakevirkende kraft og skal ikke forandres i eksisterende VHFer (uten å melde fra til Telenor).

 • Sender du ut en nødmelding via VHF settes det umiddelbart i gang et stort redningsapparat. Mobiltelefon kan aldri erstatte VHF. Mobildekningen på sjøen er ikke tilstrekkelig. Den har begrenset batterikapasitet og kan være vanskelig å betjene i en stress-situasjon, men først og fremst er problemet at du bare kan ringe til ett spesifikt nummer. De fleste har likevel med seg en mobil, og den kan i en del tilfeller være et nyttig supplement til annet sikkerhetsutstyr. Redningsselskapet har en app – RS-SafeTrx – for rask kontakt med redningsskøyte.

 • De fleste av oss gjør gjerne den feilen at vi bruker VHFen for sjelden. Er du for eksempel usikker på kursen til et større, møtende skip er det bare å kalle det opp for å høre hvordan du skal forholde deg. Det er viktig at alle om bord kan betjene båtens VHF, enten de har sertifikat eller ikke. Vi anbefaler at man har oppslag om nødprosedyrer i nærheten av VHFen. Selvklebende oppslag får man tilsend fra Telenor Kystradio.

Slik tester du VHF-en

HØYEST MULIG: Dess høyere antennen monteres, dess lengre rekkevidde. VHF-sinaler går i en rett linje, fra antenne til antenne. På grunn av bølger og jordkrumming vil en lavt plassert antenne gi begrenset rekkevidde.

NØDPROSEDYRER

Vi repeterer standard nødprosedyrer. Husk at du alltid skal sende nødmeldinger med VHF på full styrke. Om du har VHF uten DSC, start på punkt 2.

Nødalarmering

 • Trykk inn rød DSC/Distress-knapp og hold den inne til senderen aktiveres
 • Mange VHFer har en meny hvor du kan sende type nød du er i (brann, havari osv.). Gjør dette om du har tid.

Nødkalling (kanal 16)

 • MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY (tre ganger)
 • Deretter fartøyets navn tre ganger og kallesignal
 • MMSI-nummer

Nødmelding (kanal 16)

 • MAYDAY
 • Fartøyets navn, kallesignal og MMSI-nummer
 • Fartøyets posisjon
 • Hva slags nød
 • Hvilke hjelp behøves
 • Antall personer om bord, beskrivelse av fartøyet og annen relevant informasjon

Andre typer meldinger:

 • MAYDAY RELAY: Brukes for å videresende nødmeldinger, hvis du for eksempel har mottatt nødmelding fra andre farkoster eller vært vitne til ulykke. Samme fremgangsmåte som MAYDAY, oppgi mest mulig informasjon om farkosten som er i nød.
 • PAN-melding: Bruk PAN PAN for viktige meldinger om farer som ikke er livstruende i første omgang. For eksempel om du har motorstopp, uten at det umiddelbart er fare for å drive på land.
 • MEDICO: Internasjonalt uttrykk for legeråd og medisinsk assistanse. Ved å kontakte landstasjon (for eksempel Kystradio Sør), vil du bli satt over til vakthavende lege på sykehus for råd og hjelp.
 • SECURITE: Melding som starter med SECURITE inneholder informasjon om sikkerhet. Det kan være informasjon om fyrlykter ute av drift og så videre.
Kilde:

Telenor Kystradio: www.maritimradio.no

Bli med på kurs

VHF-kurs

Sted Dato Varighet Ledige plasser Pris
BERGEN
Strandgaten 199, 5004 BERGEN
20.10.2021 1 dag 6 eller flere ledig plasser kr 1 690,–
kr 1 390,– (Rabattert medlemspris)
kr 1 390,– (Rabattert ungmedlemspris)
Påmelding
STAVANGER
Ryfylkekaien 3, 4006 STAVANGER
20.10.2021 1 dag 6 eller flere ledig plasser kr 1 690,–
kr 1 390,– (Rabattert medlemspris)
kr 1 390,– (Rabattert ungmedlemspris)
Påmelding
Det er for tiden ingen planlagte kurs av denne typen basert på dine søkekriterier …