Sjøvett. Sjømannskap. Båtvett. Flere begrep for det som enkelte vil kalle sunn fornuft. Her er de viktigste sjøvettreglene for et trygt og hyggelig båtliv.

Sjøvettregel nr 1

Tenk sikkerhet.

Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

Sjøvettregel nr 1

Sjøvettregel nr 2

Ta med nødvendig utstyr.

Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.

Sjøvettregel nr 3

Respekter vær og farvann.

Båten må bare benyttes under egnede forhold.

Sjøvettregel nr 4

Følg Sjøveisreglene.

Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.

Sjøvettregel nr 5

Bruk redningsvest eller flyteplagg.

Det er påbudt å ha på seg flyteutstyr om bord i fritidsbåter under 8 meter. Fritidsbåter f.o.m. 8 meter skal ha egnet flyteutstyr til alle om bord.

Sjøvettregel nr 6

Vær uthvilt og edru.

Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.

Sjøvettregel nr 7

Vis hensyn.

Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.