Sjøvett. Sjømannskap. Båtvett. Flere begrep for det som enkelte vil kalle sunn fornuft. Her er de viktigste momentene for et trygt og hyggelig båtliv.

Sjøvettregel nr 1

Tenk sikkerhet. Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

Sjøvettregel nr 1

Sjøvettregel nr 2

Ta med nødvendig utstyr. Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.

Sjøvettregel nr 3

Respekter vær og farvann. Båten må bare benyttes under egnede forhold.

Sjøvettregel nr 4

Følg Sjøveisreglene. Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.

Sjøvettregel nr 5

Bruk redningsvest eller flyteplagg. Det er påbudt å ha på seg flyteutstyr til alle om bord i båter med under 8 meters lengde.

Sjøvettregel nr 6

Vær uthvilt og edru. Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.

Sjøvettregel nr 7

Vis hensyn. Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.