Tips for trygg sjøferd i mørket

Hvert år skjer det ulykker fordi båtførere slurver med lanterneføringen på sjøen. Slik beholder du livet, båten og 2 000 kroner.

Skal du på nattseilas? Her er våre beste tips

Båtfører på RS «UNI Oslofjord» Fredrik Hove forteller hva du må tenke på om du skal ut med båt i mørket.

Uten grønt, rødt og hvitt lys – hvor hvitt er påbudt – setter du ditt eget og andres liv i fare på sjøen.

Bruk lys som andre ser!

Det er nok med en lommelykt for å berge livet i en robåt eller kajakk, men det lønner seg å investere i en god hodelykt. Da har du armene fri til å ro eller padle.

Går båten din derimot fortere enn sju knop, eller er over syv meter lang, skal du i tillegg til topplanterne bruke røde og grønne lanterner.

Lær deg sjømerkene

Sett deg inn i hvordan fyr, lykter og lanterner lyser og blinker i mørket. I sjøkartet står det koder for de ulike fyrlyktenes lyskarakter. For eks betyr LFl W 10s at fyrlykta gir fra seg hvite blink med varighet av 2 sekunder hvert tiende sekund. Les mer her.

Vær synlig for andre

Da er det lett for andre å se hvilken retning du har, og dermed også lettere å unngå kollisjon. Du får også en god anelse om hvor stort det andre fartøyet er, ved å se på lanterneoppsettet, og dermed finne ut hvem som har vikeplikt.

Manglende lanterner kan bli dyrt

Glemmer du derimot å tenne lanternene kan det fort koste deg 1 500 kroner.

Er en eller flere av lanternene dine ute av stand, eller ikke i bruk, risikerer du også 1 500 kroner i bot. Har du ikke lanterner i det hele tatt, eller har feilmontert dem, vanker det raskt en bot på 2 000 kroner. Eventuelle uhell ved feil bruk av lanterner dekkes heller ikke av forsikringsselskapene, ettersom lanterner er påbudt.

SÅ MYE KOSTER BOTEN

 • Påbudte lanterner, helt eller delvis ikke montert: 2000 kroner
 • En eller flere lanterner virker ikke: 1500 kroner
 • Monterte lanterner ikke tent: 1500 kroner
 • Kilde: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-06-15-634

Slik skal lanternene lyse

 • Topplanterne: Lanterne med hvitt lys i en bue på 225 grader, som skal plasseres på midten av båten. 
 • Sidelanterne: En lanterne med grønt lys på styrbord (høyre side), og en lanterne med rødt lys på babord (venstre side). Begge skal monteres slik at de lyser rett forover og ut til siden med en bue på 112,5 grader. Er båten under 20 meter lang, kan sidelanternene kombineres i én lanterne, som da skal monteres på midten av båten.
 • Akterlanterne: Lanterne med hvitt lys med en bue på 135 grader, som skal monteres så nær akterenden som mulig, og vise at det er akterspeilet på båten man ser.
 • Motorbåt under 50 meter: Skal ha topplanterne på midten av båten, sidelanterner og akterlanterne.
 • Motorbåt over 50 meter: Skal ha en topplanterne foran, og en topplanterne bak på midten av båten. Lanternen bak skal monteres litt høyere enn den foran, da høydeforskjellen hjelper til med å vise størrelse og retning på båten. Båten skal også ha sidelanterner og akterlanterne.

Les flere detaljer om hvordan lanternene skal monteres.

Forskjellige lys på ulike båter

 • Motorbåter underveis skal ha grønn sidelanterne på styrbordside, rød på babord, hvit topplanterne, og hvit akterlanterne.
 • Topplanternen skal som hovedregel plasseres minst én meter over sidelanterner.
 • Lanternene skal plasseres ute i borde, slik at ingen ting skjermer for lyset.
 • Båter under sju meter, og som ikke kan oppnå mer enn sju knops fart, kan nøye seg med en enkel, hvit rundtlysende lanterne, som er synlig fra alle kanter.
 • Rundtlysende, hvit lanterne er også nok for mindre motor-, seil- og robåter, samt kajakker og kanoer.
 • Seilbåter bør belyse seilet når de ser andre båter som nærmer seg.

Slik skal lanternene se ut

 • Seilbåt sett forfra. Her ser du bare sidelanternene.

 • Seilbåt sett fra babord side Her ser man bare babord lanterne.

 • Motorbåt over 50 meter som ligger for anker. Hvis fartøyet ligger for anker eller står på grunn, brukes to hvite rundtlysende markeringslanterner. Den ene plasseres forut og den andre lavere og akter. Står båten på grunn skal den i tillegg føre to røde lanterner.

 • Motorbåt over 50 meter sett forfra. Her ser du sidelanternene og topplanternene.

 • Motorbåt under 50 meter sett fra babord side. Her ser du topplanternen og babord sidelanterne.

 • Motorbåt under 50 meter sett fra styrbord side. Her ser du topplanternen og styrbord sidelanterne.

 • Alle typer fartøy sett fra akter. Kan også bety: 2) Båt under 50 meter for anker eller 3) båt under 7 meter

 • Motorbåt over 50 meter sett fra babord side. Her ser du fremre og bakre topplanterne, samt babord sidelanterne.

 • Motorbåt under 50 meter sett forfra. Her ser du sidelanternene samt topplanternen.

 • Motorbåt under 50 meter: Skal ha topplanterne i båtens senterlinje, sidelanterner og akterlanterne.

 • Motorbåt over 50 meter sett fra babordside. Skal ha en topplanterne foran, og en topplanterne bak, som skal monteres noe høyere, begge i skipets senterlinje. Høydeforskjellen hjelper til med å vise størrelse og retning på båten. Fartøyet skal også ha rød og grønn lanterne, samt akterlanterne. (Akterlanternen ses ikke fra siden, og er derfor antydet i venstre del av figurene, for å vise plasseringen.)