Tips for trygg sjøferd i mørket

Hvert år skjer det ulykker fordi båtførere slurver med lanterneføringen på sjøen. Slik beholder du livet, båten og 2 000 kroner.

Nå er vi der at dagene blir korte, nettene lange og lanternene må på. Etter mørkets frembrudd er det faktisk forbudt å føre båt uten lys, uansett hvor stor båten er og hvilken fart den holder.  

Har man kjøpt båt fra forhandler, må man gå ut fra at lanternesystemet er i orden. Mange utfører arbeid på båten selv, ettermonterer og bytter utstyr. Da er det viktig å bruke lanterner godkjent for aktuell båt. Som båteier er du også pliktig til å kontrollere at lanternene fungerer. Service og vedlikehold er viktig. Manglende eller feil bruk av lanterner kan føre til bøter, og trøbbel med forsikringsselskapet om uhellet er ute. Enda verre er det at det kan få fatale følger for deg selv og andre. Her tar vi for oss lanterner for fritidsbåter. For «arbeidsbåter» og større båter gjelder andre regler. 

Bruk lys som andre ser!
Går båten din fortere enn sju knop, eller er over syv meter lang, skal du i tillegg til topplanterne bruke røde og grønne lanterner.

Lær deg sjømerkene
Sett deg inn i hvordan fyr, lykter og lanterner lyser og blinker i mørket. I sjøkartet står det koder for de ulike fyrlyktenes lyskarakter. For eks betyr LFl W 10s at fyrlykta gir fra seg hvite blink med varighet av 2 sekunder hvert tiende sekund. Les mer her.

Vær synlig for andre
Da er det lett for andre å se hvilken retning du har, og dermed også lettere å unngå kollisjon. Du får også en god anelse om hvor stort det andre fartøyet er, ved å se på lanterneoppsettet, og dermed finne ut hvem som har vikeplikt.

Manglende lanterner kan bli dyrt
Glemmer du derimot å tenne lanternene kan det fort koste deg 1 500 kroner.
Er en eller flere av lanternene dine ute av stand, eller ikke i bruk, risikerer du også 1 500 kroner i bot. Har du ikke lanterner i det hele tatt, eller har feilmontert dem, vanker det raskt en bot på 2 000 kroner. Eventuelle uhell ved feil bruk av lanterner dekkes heller ikke av forsikringsselskapene, ettersom lanterner er påbudt.

Disse foreleggene kan du få:

 • Påbudte lanterner, helt eller delvis ikke montert: 2000 kroner
 • En eller flere lanterner virker ikke: 1500 kroner
 • Monterte lanterner ikke tent: 1500 kroner
 • Kilde: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-06-15-634

Slik skal lanternene lyse

 • Regelen er at lanterneføring skal følges fra solnedgang til soloppgang, og at det i dette tidsrommet ikke skal brukes annen belysning som kan bidra til å skape misforståelser. Lanterner skal også brukes når det er nedsatt sikt, for eksempel i tåke. 
 • Normalt skal en fritidsbåt ha fargede sidelanterner, hvit topplanterne, hvit akterlanterne og hvit rundtlysende ankerlanterne. Mindre, saktegående båter kan greie seg med hvit, rundtlysende lanterne. 
 • Topplanterne: Lanterne med hvitt lys i en bue på 225 grader, som skal plasseres i båtens senterlinje, minst en meter over sidelanternene.
 • Sidelanterne: En lanterne med grønt lys på styrbord (høyre side), og en lanterne med rødt lys på babord (venstre side). Begge skal monteres slik at de lyser rett forover og ut til siden med en bue på 112,5 grader. Er båten under 20 meter lang, kan sidelanternene kombineres i én lanterne (Bicolor), som da skal monteres på midten av båten.
 • Akterlanterne: Lanterne med hvitt lys med en bue på 135 grader, som skal monteres så nær akterenden som mulig, og vise at det er akterspeilet på båten man ser.
 • Ankerlanterne har rundtlysende hvitt lys, i toppen av båten. Skal lyse minst to nautiske mil. Ankerlanterne brukes når man ankrer opp et sted som ikke er sikret som båtplass, eller på steder hvor de kan komme i veien for båter i fart. Altså typisk i uthavn, men ikke i en gjestehavn. 
 • Motorbåt under 50 meter: Skal ha topplanterne på midten av båten, sidelanterner og akterlanterne.
 • Motorbåt over 50 meter: Skal ha en topplanterne foran, og en topplanterne bak på midten av båten. Lanternen bak skal monteres litt høyere enn den foran, da høydeforskjellen hjelper til med å vise størrelse og retning på båten. Båten skal også ha sidelanterner og akterlanterne.

Les flere detaljer om hvordan lanternene skal monteres.

*Rundt lys kan erstattes med akter- og topplanterne. ** Må ikke være fastmontert ***For seilbåter under 12 meter kan rød og grønn lanterne erstattes med tofarget sammensatt lanterne montert i baugen.

Forskjellige lys på ulike båter

 • Motorbåter underveis skal ha grønn sidelanterne på styrbordside, rød på babord, hvit topplanterne, og hvit akterlanterne.
 • Topplanternen skal som hovedregel plasseres minst én meter over sidelanterner.
 • Lanternene skal plasseres ute i borde, slik at ingen ting skjermer for lyset.
 • Båter under sju meter, og som ikke kan oppnå mer enn sju knops fart, kan nøye seg med en enkel, hvit rundtlysende lanterne, som er synlig fra alle kanter.
 • Rundtlysende, hvit lanterne er også nok for mindre motor-, seil- og robåter, samt kajakker og kanoer.
 • Seilbåter bør belyse seilet når de ser andre båter som nærmer seg.

Slik skal lanternene se ut

 • Seilbåt sett forfra. Her ser du bare sidelanternene.

 • Seilbåt sett fra babord side Her ser man bare babord lanterne.

 • Motorbåt over 50 meter som ligger for anker. Hvis fartøyet ligger for anker eller står på grunn, brukes to hvite rundtlysende markeringslanterner. Den ene plasseres forut og den andre lavere og akter. Står båten på grunn skal den i tillegg føre to røde lanterner.

 • Motorbåt over 50 meter sett forfra. Her ser du sidelanternene og topplanternene.

 • Motorbåt under 50 meter sett fra babord side. Her ser du topplanternen og babord sidelanterne.

 • Motorbåt under 50 meter sett fra styrbord side. Her ser du topplanternen og styrbord sidelanterne.

 • Alle typer fartøy sett fra akter. Kan også bety: 2) Båt under 50 meter for anker eller 3) båt under 7 meter

 • Motorbåt over 50 meter sett fra babord side. Her ser du fremre og bakre topplanterne, samt babord sidelanterne.

 • Motorbåt under 50 meter sett forfra. Her ser du sidelanternene samt topplanternen.

 • Motorbåt under 50 meter: Skal ha topplanterne i båtens senterlinje, sidelanterner og akterlanterne.

 • Motorbåt over 50 meter sett fra babordside. Skal ha en topplanterne foran, og en topplanterne bak, som skal monteres noe høyere, begge i skipets senterlinje. Høydeforskjellen hjelper til med å vise størrelse og retning på båten. Fartøyet skal også ha rød og grønn lanterne, samt akterlanterne. (Akterlanternen ses ikke fra siden, og er derfor antydet i venstre del av figurene, for å vise plasseringen.)

Lysende tips:

 • Sjekk lanterner i god tid før «lanternesesong». Utbedre dårlige kontakter og sørg for å ha (riktige) reservepærer tilgjengelig. Ha også sikringer tilgjengelig. 

 • Settes det inn LED-pærer i tradisjonell lanterne, skal det brukes rød eller grønn pære i sidelanterne, ikke hvit. Sjekk at pærene er riktige til aktuell lanterne. 

 • Ha en batterilanterne, eller lommelykt, som backup i tilfelle strømbrudd eller feil på lanterner. 

 • Både på seilbåter og motorbåter skjer det at akterlanternen blir helt eller delvis tildekket, for eksempel av jolle på hekken. Sjekk dette og finn en annen løsning om så er tilfelle. Du kan flytte lanternen eller lage et annet system for jollen. 

 • Det finnes mange spesielle lanterneføringer, særlig for kommersiell skipsfart. Det kan være alt fra fartøy som fisker, slep eller en farkost som er vanskelig å manøvrere. Ser du fartøy med mange lanterner du ikke forstår, styr unna og hold god avstand. Sett deg inn i ulike typer lanterneføringer. 

 • Det finnes et godt utvalg LED-batterilanterner som egner seg godt i småbåter. De er vanntette og batteriene har lang levetid. Blant annet Navisafe har slike lanterner, og det finnes mange ulike festeanordninger for dem – tilpasset ulike båttyper. Navisafe har også trefargede LED-lanterner for batteridrift. 

 • På kajakk er det lurt å ha rundtlysende lanterne på stang, så høy at padleren ikke skjermer for lyset. Slike systemer finnes i handelen. 

 • Det er en del som bruker LED-lamper med farger (rødt, blått, grønt) for å bli sett i kajakk og andre små farkoster. Dette kan skape forvirring og misforståelser, bruk bare hvitt lys og heller ikke blinkende lys. 

 • Monter reflekser på båt og utstyr. Disse SOLAS-refleksene får du i 10-pakninger i vår nettbutikk.