Kjenner du sjømerkene?

Et sjømerke er et fast eller flytende merke laget for å hjelpe båter og skip å navigere langs et skipsled. Offisielle sjømerker er som regel merket av på sjøkart.

Kardinalmerkene

 • Kardinal nord
  (passering nord for merket)

  Farge: svart gul
  Toppmerke: To svarte kjegler som begge peker opp
  Lys: Hvitt, kontinuerlig hurtigblink

 • Kardinal øst
  (passering øst for merket)

  Farge: svart gul svart
  Toppmerke: To svarte kjegler, øverste peker opp, nederste peker ned
  Lys: Hvit hurtigblink med grupper av tre blink

 • Kardinal sør
  (passering sør for merket)

  Farge: gul svart
  Toppmerke: To svarte kjegler som begge peker ned
  Lys: Hvitt hurtigblink med grupper av seks blink. Deretter langvarig lys

 • Kardinal vest
  (passering vest for merket)

  Farge: Gul svart gul
  Toppmerke : To svarte kjegler, øverste peiker ned, nederste peker opp
  Lys : hvit hurtigblink med grupper av ni blink

En huskeregel for lyskarakteristikken er klokka: Nordmerket har kontinuerlige blinker, østmerket har tre blinker, sørmerket har seks pluss en lang, mens vestmerket har ni blinker. Kjeglene på sørmerket peker ned som sør på kartet, på nordmerket peker de opp som nord på kartet og vestmerket har en kjegle som en V på toppen.

Lateralmerker - sideavmerkning

 • Sideavmerking eller lateralmerke blir brukt for å markere en kanal, ei skipslei eller et havneinnløp. Trafikk som følger merkinga sin hovedretning skal ha grønne merker på styrbord side og røde merker om babord, og motsatt for trafikk som går mot hovedretninga. Hovedretninga er etter regelen definert i retning nord og inn fjorder og kanaler, men det må alltid leses av i sjøkartet.

  Kan du vikereglene til sjøs? Sjekk her.

Lateralmerker - sideavmerking

 • Sideavmerking grønn.
  Merket skal passeres slik at man får grønn lanterne (styrbord) mot det grønne merket om man følger ledens hovedretning. I alle sjøkart finner du en pil med en rød og en grønn prikk på hver side. Pila merkerer hva som er ledens hovedretning.
  Utseende: Grønn sylinder med konisk toppmerke, grønt lys med hva som helst av karakter. Kan ha påskrevet et oddetall. Grønne staker er spisse på toppen - røde er flate.

 • Sideavmerking rød.
  Skal passeres slik at man får rød lanterne (babord) mot det røde merket om man følger ledens hovedreting.I alle sjøkart finner du en pil med en rød og en grønn prikk på hver side. Pila merkerer hva som er ledens hovedretning.
  Utseende: Rød sylinder med kvadratisk toppmerke, rødt lys med hva som helst av karakter. Kan ha påskrevet et partall.

 • Frittliggende grunne.
  Merket frittliggende fare eller grunne, også kalt midtgrunnemerke. Trafikken kan gå på alle sider av grunnen eller faren som er markert.

  Farge: Svart, med røde bånd
  Toppmerke: To svarte kuler (forekommer sjeldent)
  Lys: Hvitt
  Karakteristikk: Grupper med to hurtigblink

 • Senterledsmerke
  Et senterledsmerke kan markere midten av en kanal eller et annet trygt område. Trafikken kan gå på alle sider av merket.

  Farge: Rød og hvit
  Toppmerke: En rød kule
  Lys: Hvitt
  Karakteristikk: Flere ulike typer langblink

 • Spesialmerke
  Spesialmerkene blir nyttet til å markere forskjellige typer områder som skips- og båttrafikken skal holde klar fra, så som område for militærøvinger, område med kabler eller oljerørledninger, lagringssteder og område for rekreasjon (badeplass).

  Farge: Gul
  Toppmerke: Gult kryss
  Lys: Gul
  Karakteristikk: Hva som helst

 • Jernstang med arm skal passeres på den siden som armen peker (armen peker bestandig mot trygt farvann). Men dobbeltsjekk alltid med kartet, da jernarmen kan ha snudd seg i dårlig vær og lignende.