Priser

Nyregistrering kr 450,- (inkl. båtkort til hovedeier og båtskilt)
Omregistrering kr 280,-  (inkl. båtkort til hovedeier)
Årsgebyr kr 225,- For første båt, kr. 112,- pr. båt utover dette
Båtskilt kr 170,-  
Båtkort kr 55,-  

Nyregistrering
Prisen inkluderer båtkort og 2 båtskilt med registreringsnummer.

Omregistrering
Betales av den nye eieren. Prisen inkluderer båtkort. Ønskes nye båtskilt må de bestilles.

Årsgebyr
Årsgebyret sendes til registrerte hovedeiere, og beregnes på alle båter som står registrert i Småbåtregisteret pr.1 januar inneværende år.

Avregistrering må meldes av registrert eier i forbindelse med eierskifte eller kondemnering av båt, da vi ikke automatisk får beskjed om dette. Ny eier må selv eventuelt melde omregistrering av båt. Registeret oppdateres kontinuerlig.

Alle priser er inkludert porto og merverdiavgift.