Registrere båt

Båten har ikke vært registrert før


Nyregistrering
Du mottar:
  • Båtkort som identifiserer deg som eier
  • 2 båtskilt
  • RS Magasinet 

Pris: kr 450,-

Ved nyregistrering må eierforholdet dokumenteres med kopi av kjøpekontrakt/salgsbekreftelse eller faktura fra forhandler.

Jeg vet båtens registreringsnummer


Omregistrering
Du mottar:
  • Båtkort som identifiserer deg som eier
  • RS Magasinet

Pris: kr 280,-

Ved omregistrering må eierforholdet dokumenteres med kopi av kjøpekontrakt/salgsbekreftelse eller faktura fra forhandler.