Om oss

Samfunnsnyttig, trygt og enkelt

 

 

Småbåtregisteret er Norges største register for fritidsbåter opp til 15 meter. Driften av Småbåtregisteret ble overtatt av Redningsselskapet i 2005 fra Tollvesenet.

Småbåtregisteret inneholder relevant dokumentasjon om båt, motor og båteier, og fungerer i praksis som en informasjonsbank for enheter og aktører med legitime behov for raskt å finne frem til nødvendige opplysninger.

Hovedredningssentralene, som har det overordnede operative ansvaret ved søk- og redningsaksjoner, Politiet, Redningsselskapet, Havnevesenet og forsikringsselskapene er viktige enheter med døgnkontinuerlig tilgang til Småbåtregisteret.