Båtkort og båtskilt

Montering av båtskilt

Når en båt registreres i Småbåtregisteret blir den tildelt et registreringsnummer. Dette nummeret følger båten, og står på båtskiltene og på båtkortet.

Det er kun registrert eier som kan bestille skilt og båtkort.

Båtkortet viser registrert eier, samt båt og motorens data.

Båtskiltet settes på båten for å gjøre den identifiserbar. Størrelsen på skiltet er 68 x 210 mm.

Se priser for båtkort og båtskilt.