Plastpatruljen

Bli med å rydde Bergens kyst med plastpatruljen!

Nyt båtlivet med god samvittighet i sommer!

Plast i havet er et økende problem, og alle som ferdes på sjøen har et ansvar med å holde kysten ren. Bergen havn sommertjeneste, frivillige fra Naturvernforbundet, Bergen kommune, Clear Ocean, Bergen og Omland friluftsråd, Kruser og Redningsselskapet går nå inn i et samarbeid, og oppfordrer båtfolket til å være med å rydde opp plast og avfall langs den flotte norske kysten vår. Plastpatruljen hadde en stor suksess i fjor, der vår kjære bosstrål var med å rydde opp avfall langs sentrumsnære våger, viker og nes.

Kruser er ny på laget i år, og kan skryte av å være verdens første elektriske båtdelering! Enkelte i dager i uken vil derfor bosstrålen trekkes av en elektrisk båt fra deleringen, som også kan skilte med miljøvennlige fendere, og helt uten den miljøskadelige bunnsmøringen.

Bildet viser plastoppsamleren fra Clear Ocean som blir slepet rundt i Vågen i Bergen
Plastoppsamleren fra Clear Ocean blir slept gjennom Vågen i Bergen.

Om samarbeidspartnerne

REDNINGSSELSKAPET

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon som jobber aktivt mot vår visjon; Ingen skal drukne. Vi har Redningsskøyter og kontorer langs hele Norskekysten som redder liv, berger verdier og forebygger.

Redningsselskapet Region Vest har vært med siden oppstarten på Plastpatruljen og det er oss du ser slepe noten i Byfjorden, Vågen, Sandviken og i Damsgårdssundet. Nytt fra i år er et bemannet kontor i våre egne lokaler på Tollbodallmenningen hvor samarbeidspartnere og kunder kan komme innom å få materiell som søppelsekker og informasjon om Plastpatruljen og annet.

Les mer om våre medlemskap, frivillig arbeid, kurs eller mer informasjon om oss.

BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD (BOF)

Et interkommunalt samarbeidsorgan med 12 deltagerkommuner i Bergensregionen: Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Alver, Samnanger, Tysnes, Øygarden, Vaksdal, Kvam og Osterøy.

Våre oppgaver:

  • Etablere nye friluftsområder, tilrettelegge og holde dem ved like slik at alle kan bruke dem
  • Arbeide for større forståelse for friluftslivet betydning, bedre friluftskultur og utbredelsen av friluftsliv
  • Samle inn eierløst marint avfall i samarbeid med ulike aktører
  • Rådet samarbeider med deltagerkommuner, offentlige etater på ulike nivå og interesserte organisasjoner og andre frivillige

Ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp til å rydde strender eller håndtering av avfallet i etterkant. All nødvendig kontaktinformasjon, og kart over våre 240 friluftsområder finner du på bof.no

Har du båt finner du mye god informasjon om steder å dra langs vestlandskysten på vestkystparken.no

CLEAR OCEAN

Clear Ocean er et Bergensbasert og samfunnsorientert oppstartsselskap som utvikler enkel, rimelig og gjenvinnbar spesialtrål for å sanke plast som flyter i havet. Konseptet med Plastpatruljen er utviklet for å sette tråling etter plast inn i en sammenheng med informasjonsdeling og holdningsskapende arbeid. Følg Clear Ocean på Facebook og på vår hjemmeside. 

BERGEN KOMMUNE

Bergen Kommune deltar i en rekke prosjekt for å forhindre forsøpling og forurensing, både på land og i sjø. Disse omfatter alt fra tildekking av forurenset sjøbunn gjennom prosjektet Renere Havn Bergen, til deltakelse i forskningsprosjektet Urban Mikroplast, som har til hensikt å kartlegge utslipp av mikroplast i det urbane bymiljø. Kommunen har også et arbeid gående med fjerning av eierløse båter, og bidrar generelt i håndteringen av akutte forurensingssituasjoner. Videre følger kommunen opp tiltaksplan mot plast og annen marin forsøpling. Vi er også svært glade for det store engasjementet for strandrydding blant byens innbyggere. Les mer om prosjektene våre her.

NATURVERNFORBUNDET HORDALAND

Naturvernforbundet er Norges eldste natur-og miljøvernorganisasjon. Vi jobber for å ta vare på elvene, fjellene, fjordene, sjøene og skogene. Vi engasjerer oss i et bredt spekter av saker, fra naturvern til klima, energi, samferdsel og plast. I vår region har vi et fylkesstyre, studentlag, samt lokallag på Askøy, i Bergen, Kvam, Kvinnherad, Nordhordland, Stord og på Voss.

I 2017 startet vi opp prosjektet Plastjakten, hvor vi arrangerer ryddeaksjoner for frivillige og jobber for å forebygge videre forsøpling.

Våre delmål er som følger:

  • samle data om plast i naturen
  • lære andre å påvirke samfunnet
  • dele kunnskap om dagens tilstand
  • inspirere ulike aktører til å redusere plastforbruket gjennom konkrete eksempler

Følg prosjektet på Instagram eller Facebook.

KRUSER AS

For et bekymringsfritt båtliv for mennesker og miljø!

Kruser er verdens første elbåtpool, en delingstjeneste for nullutslipps fritidsbåter der medlemmene betaler for tilgang til båt en sesong, mens Kruser tar seg av alt det praktiske. På den måten bidrar alle til bedre utnyttelse av arealer og ressurser som benyttes i produksjon, bruk, vedlikehold av båt. Og ettersom Kruser kun har elektriske båter uten tradisjonelt bunnstoff, bidrar det i tillegg renere miljø/sjø. Les gjerne mer på hjemmesiden www.kruser.no, eller sjekk ut denne filmen.

BERGEN HAVN

Selskapet Bergen Havn AS er et havnesamarbeid mellom Bergen kommune og omlandskommunene Alver, Askøy, Austrheim, Bjørnafjorden, Fedje og Øygarden.

De viktigste oppgavene til havnen er å forvalte, drifte og utvikle havneområdene til det beste for regionen. Bergen Havn bistår også havnedistriktet med å holde farleden fri for søppel, plast og gjenstander som kan være til hinder for fremkommeligheten på sjøen.

Bergen Havn er også med i prosjektet Renere Havn Bergen, som er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, Bergen Havn og Miljødirektoratet for å hindre spredning av miljøgifter fra en forurenset sjøbunn og skape et renere miljø i Bergen havn.

Plastpatruljen vil redde kysten

Våre flinke frivillige på redningsskøytene ferdes langs kysten hver eneste dag, og ser det flotte dyrelivet som befinner seg der på nært hold. Dessverre er det slik at plast utgjør 70-80% av all søppel som befinner seg i naturen, og 8 tonn plast ender i havet hvert år. Her har plasten en levetid på opptil flere hundre år, og kan ta opptil 16 generasjoner før den er helt brutt ned. Dette går utover alt fra små plankton til store hvaler, som er viktige vesen for et godt økosystem i havet. Mye av plasten synker til bunns, noe som gjør den vanskelig å fjerne. Enda vanskeligere blir det når den blir brutt ned til små biter. Derfor er det viktig å ta grep nå!

Plastpatruljen er tiltak for å bedre Bergens vakre kystlinje, og få den fri for plastikk og avfall. Jo flere som bidrar til å plukke og samle opp plast fra havet, jo fortere kan vi redde kysten vår!

Bildet viser en redningsskøyte langs kysten i Bergen
Hjelp oss med å bevare den flotte kysten i Bergen!

Meningsfult arbeid

For oss i Redningsselskapet betyr det mye å spre ordet om viktigheten til å fjerne søppel både langs, og i kysten. Vi vil bevare det flotte dyrelivet og vakre naturen vi har i dag. Et av våre formål er nemlig å berge verdier, og grunnet våre redningsaksjoner mot forliste fartøy, skåner vi miljøet for oljeutslipp og plastavfall for mange millioner i året. Vi vil bidra der vi kan ellers, og plastpatruljen er et supert tiltak for å få flere med på en nasjonal ryddeaksjon. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å tenke miljø – ikke kast plast og avfall i naturen, og vær flink til å sortere avfallet ditt. Sammen gjør vi kysten bedre!

Registrer medlemskap


Min båt

Assistanserettighetene er knyttet til båten, derfor er det viktig at du melder den inn nå.


Jeg vil betale med …

Ved valg av faktura gjør vi oppmerksom på at medlemskapet ikke er gyldig før det er betalt.

* Ved valg av faktura påløper et administrasjonsgebyr kr 49,–