Verdier og etikk

Våre verdier og etiske retningslinjer er hjelpemiddel for oss som ansatte i Redningsselskapet.

 • De definerer atferd som forventes av leder, medarbeidere og frivillige i organisasjonen og er grunnleggende regler om oppførsel og holdninger for utøvelse av arbeid som ansatt eller frivillig i Redningsselskapet.

   Mens verdiene definerer en unik kultur for Redningsselskapet, er de etiske retningslinjene mer generelle og grunnleggende i natur.

   Verdier:

  • Profesjonelle:
   Vi kan vårt fag, oppdaterer og utvikler oss, og er til å stole på.
  • Inspirerende:
   Vi er positive, engasjerte og kommuniserer godt med omverden.
  • Til stede:
   Vi er aktivt til stede, og ser og lytter til andre.
  • Kundeorienterte:
   Vi skaper verdi for våre kunder gjennom å forstå dem og deres behov
  • Modige:
   Vi er ærlige, tør og ta avgjørelser, lærer av våre feil, og feirer våre suksesser.

  Etiske retningslinjer:

  • Vi er vårt samfunnsansvar bevisst, og sikrer at alle våre midler går til formålet
  • Vi er lojale mot selskapet, dets vedtekter og verdier
  • Vi har respekt for hverandre uavhengig av kjønn, legning, religion eller kultur
  • Vi er åpne og ærlige, og plikter å varsle ved kritikkverdige forhold