RS 900 Lise SRK losskyss

I operativ tjeneste 2010 - 2016

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene