RS 86 RS 086 Nanki Bergesen

I operativ tjeneste 1973 - 1996

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon