RS 82 RS 082 Øivind Lorentzen

I operativ tjeneste 1972 - 2007

  • 0

    Liv reddet

  • 0 Tall registrert fra 2001

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon