RS 806 UNI Torungen

I operativ tjeneste fra 2020


Teknisk informasjon