RS 803 Folke Patriksson I

I operativ tjeneste fra 2020

91679646

0
52
18
For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon