RS 79 RS 079 Paul Johansen

I operativ tjeneste 1970 - 1990

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon