RS 76 RS 076 G. Unger Vetlesen

I operativ tjeneste 1968 - 1988

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon