RS 71 RS 071 Halten (II)

I operativ tjeneste 1966 - 1997

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon