RS 7 RS 007 Bergen

I operativ tjeneste 1895 - 1907

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon