RS 69 RS 069 Hjalmar Bjørge

I operativ tjeneste 1963 - 1996

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon