RS 66 RS 066 Skomvær II

I operativ tjeneste 1960 - 1986

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon