RS 6 RS 006 Nordland

I operativ tjeneste 1894 - 1900

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon