RS 59 RS 059 Tønnes Puntervold

I operativ tjeneste 1958 - 1990

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon