RS 57 RS 057 Oslokjøpmannen

I operativ tjeneste 1953 - 1968

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon