RS 55 RS 055 Olav Østensjø jr.

I operativ tjeneste 1951 - 1981

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon