RS 53 RS 053 J. M. Johansen

I operativ tjeneste 1949 - 1979

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon