RS 51 RS 051 Fredrik Langaard

I operativ tjeneste 1939 - 1971

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon