RS 50 RS 050 Osloskøyta

I operativ tjeneste 1940 - 1966

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon