RS 47 RS 047 Ragnhild Schanche

I operativ tjeneste 1938 - 1976

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon