RS 46 RS 046 Thomas Fearnley

I operativ tjeneste 1938 - 1967

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon