RS 45 RS 045 Christian Børs II

I operativ tjeneste 1937 - 1970

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon