RS 44 RS 044 Idun

I operativ tjeneste 1937 - 1969

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon