RS 43 RS 043 Astrid Finne

I operativ tjeneste 1937 - 1954

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon