RS 40 RS 040 Frithjof Wiese

I operativ tjeneste 1935 - 1967

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon