RS 39 RS 039 Erik Farup

I operativ tjeneste 1933 - 1970

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

  • Skøyta ble solgt i 1970  for 149 760 kroner til Gunnar S Olsen. I løpet av sin tjenestetid reddet RS «Erik Farup» 25 liv og assisterte 1217 fartøyer.