RS 36 RS 036 Andreas Aarø

I operativ tjeneste 1930 - 1965

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon