RS 35 RS 035 Johan Bruusgaard

I operativ tjeneste 1924 - 1959

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon