RS 30 RS 030 Risør II

I operativ tjeneste 1914 - 1937

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon