RS 3 RS 003 Tordenskjold

I operativ tjeneste 1893 - 1905

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon