RS 29 RS 029 Arne Fahlstrøm

I operativ tjeneste 1913 - 1946

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon