RS 26 RS 026 Bergens Kreds

I operativ tjeneste 1912 - 1948

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon