RS 24 RS 024 Risør

I operativ tjeneste 1911 - 1913

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon