RS 22 RS 022 Colin Archer II

I operativ tjeneste 1909 - 1948

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon